به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آمار بازدید کنندگان

آیین نامه اجرایی دو سالانه‌های هنرهای تجسمی (ملی و بین المللی)

 

آیین نامه اجرایی دو سالانه‌های هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(ملی و بین المللی)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقدمه :

دفتر امور هنرهای تحسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای انجام وظایف سازمانی خود، با مشارکت قاطبه هنرمندان هریک از شاخه های هنری و انجمن های رسمی و تخصصی هنری سعی دارد با برگزاری دو سالانه‌ها ، فضای مناسبی را در راه توسعه و اعتلای این هنرها ایجاد کند. این فعالیت که به شکل ملی و یا بین المللی برگزار می شود، به صنف یا گروهی از هنرمندان خاص محدود نمی شود و کل جامعه هنری معاصر را در بر می‌گیرد.

تعریف :

دو سالانه هنرهای تجسمی رویدادی است فرهنگی و هنری که هر دو سال یک بار ، توسط اداره کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری تشکل های رسمی و تخصصی ، با نگاهی ملی و بر اساس تقویم معین و در فضای رقابتی برگزار می شود.

اهداف و رویکردهای برگزاری دو سالانه هنرهای تجسمی عبارت است از:

-         زمینه‌سازی برای تعامل ، تبادل و انتقال تجربه ملی و بین المللی شناسایی و حمایت از استعدادها

-    ارتقای همه جانبه و توسعه پایدار هنرهای تجسمی از طریق ایجاد فضای رقابتی در گستره ملی و بین المللی

-         بررسی سیر تحولات هنرهای تجسمی معاصر ایران با جهان

-         نمایش و معرفی آثار برتر هنرمندان تجسمی معاصر

نام و نشان دو سالانه ها

1- دو سالانه ها با مجوز دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده و دارای نشان، تندیس و عنوان ثابت بوده و اضافه نمودن هرگونه تغییر در صفت ، پیشوند یا پسوند در نشان و تندیس آن ممنوع است .  

تبصره : دو سالانه هایی نشان و تندیس ندارند و یا بعد از ابلاغ این ‌آیین نامه تشکیل می شوند تصمیم گیری در خصوص نشان و تندیس به عهده شورای سیاستگذاری خواهد بود.

2- عنوان کامل دو سالانه ها عبارت است از دوره برگزاری+ دو سالانه ملی / بین المللی+ نام رشته هنری موضوع دو سالانه + ایران + محل برگزاری تهران ، اصفهان و...

مثال " یازدهمین دو سالانه ملی عکس ایران – تهران "

تبصره 2: لازم است در ترجمه ، قاعده مذکور کاملا رعایت شود.

ارکان دو سالانه :

ارکان دو سالانه ها به شرح زیرا ست:

  • الف – رییس شورای سیاستگذاری
  • ب- شورای سیاستگذاری
  • ج- دبیر
  • د- کمیته های اجرایی و تخصصی

الف – رییس شورای سیاست گذاری :

مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذاری است که اجرای مصوبات شورا منوط به تایید ایشان می باشد.

شرح وظایف رییس شورای سیاست گذاری :

-         انتخاب و صدور احکام اعضای شورا

-         انتصاب دو هنرمند مرتبط با عنوان دو سالانه جهت عضویت در شورا

-         تایید و ابلاغ مصوبات شورا مصوبات شورا با ابلاغ رییس رسمیت می یابد

-         انتصاب جایگزین برای اعضای غیر موجه بیش از 2 جلسه متوالی و 3 جلسه متواتر

-         انتصاب و صدور حکم دبیر دو سالانه از میان افراد معرفی شده توسط شورا

-         قبول استعفا یا برکناری اعضای دبیر دو سالانه و اعضای شورا

-         دعوت از اعضای شورا جهت تشکیل جلسه

-         تصمیم گیری نهایی پس ار رسیدگی به اختلاف نطر میان اعضای شورا و دبیر دو سالانه

-         نظارت بر مدیریت و نحوه اجرای دو سالانه

ب- شورای سیاستگذاری

عالی ترین شورای برنامه ریزی است که مسوولیت برگزاری را در سیاستگذاری دو سالانه یاری می رساند.

اعضای شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری متشکل از 7 نفر و به شرح زیر است:

-         مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی رییس شورا و یا نماینده تام الاختیار ایشان به عنوان نایب رییس

-         دو نماینده از اعضای تشکل های رسمی و تخصصی مرتبط عنوان دو سالانه

-         دو هنرمند مرتبط با عنوان دو سالانه به انتخاب رییس شورا سیاستگذاری

-         رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

-    دبیر دو سالانه پس از تشکیل اولی جلسه شورا ، دبیر دو سالانه پیشنهاد و در صورت تصویب از سوی شورا ، در جلسات بعدی به عنوان یکی از اعضا حضور پیدا می‌کند.

شرح وظایف شورای سیاستگذاری

-         تدوین و ارائه موضوعات ، سیاست ها ، رویکردها و راهبردهای کلان

-    پیشنهاد 3 نفر از هنرمندان واجد شرایط برای تصدی دبیری دو سالانه که از توان و تجربه مدیریت کافی برخوردار بوده و جزو هنرمندان سرشناس هستند، به رییس شورا

-         تصویب زمان و مکان برگزاری دو سالانه‌ها

-         نظارت بر کیفیت و چگونگی اجرای دو سالانه

-         پیشنهاد دبیر برای عضویت در شورای انتخاب و داوری

-         پیشنهاد برکناری دبیر با رای حداقل دو / سوم اعضا شورا

تبصره 1: جلسات شورا با حضور رییس یا نایب و نصف اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 2: حضور دبیردر جلسه بررسی و تایید اعضا هیات انتخاب و داوری الزامی است.

تبصره 3: چنانچه رییس شورا هیچ یک از افراد پیشنهادی را نپذیرد، شورای سیاستگذاری ملزم به معرفی 3 نفر دیگر می باشد.

تبصره 4 : در صورت استعفای یا برکناری سیاست با حضور ریس شورا در ظرف مدت یک هفته تشکیل جلسه داده و نسبت به انتخاب دبیر جدید تصمیم گیری می نماید.

ج- دبیر :

دبیر دو سالانه بالاترین مقام اجرایی و سخنگوی دو سالانه است که مدیریت تمامی امور و ارکان اجرایی دو سالانه را بر عهده دارد.

شرح وظایف دبیر :

-         شرکت در جلسات شورای سیاستگذاری

-         اعمال سیاست‌ها ، برنامه ریزی‌ها و راه کارهای مصوب شورا در اجرای دو سالانه

-         ارائه پیش نویس فراخوان به شورای سیاستگذاری

-         صدور حکم هیات انتخاب و داوری

-         تشکیل جلسات ونشست های گروه انتخاب و داوری آثار

-         ایجاد هماهنگی و نظارت بر جلسات و نشست های گروه انتخاب  و داوری

-         انتخاب و صدور حکم دبیر اجرایی دو سالانه

-    بنا به ضرورت دبیری می تواند دستور العمل مرتبط دو سالانه تخصصی را تهیه و برای تایید به رییس شورای تحویل نماید.

-         صدور احکام مسوولین کمیته ها بنا به پیشنهاد مدیراجرایی دو سالانه ها

-         ارائه گزارش و پاسخگویی به رییس شورای سیاستگذاری دو سالانه

-    جمع آوری و تحویل تمامی اطلاعات و مستندات دو سالانه به رییس شورای سیاستگذاری جهت بهره برداری در برگزاری هر چه بهتر دو سالانه های آتی

تبصره : دبیر و دبیر اجرای دو سالانه ها نمی توانند عضو شورای انتخاب و داوری ‌آثار باشند.

د- کمیته های اجرایی و تخصصی :

کمیته های اجرایی تحت مدیریت دبیر اجرایی دو سالانه فعالیت می‌کند و عبارتند از:

-         دبیرخانه

-         تبلیغات و انتشارات

-         مطالعات و پژوهش

-         پشتیبانی و امور مالی

-         امور بین المللی

-         امور استان ها

-         تشریفات

-         روابط عمومی و اطلاع رسانی (خبر و رسانه)

-         مستند سازی

-         مراسم افتتاحیه و اختتامیه و...

-         خدمات نمایشگاهی

-         بنا به ضرورت ...

تدوین دستور العمل های داخلی :

دستور العمل اجرایی هر یک از دو سالانه ها تهیه و پس از تایید رییس شورا قابل اجرا خواهد بود.

این آیین نامه در تاریخ : 12/3/1392 توسط کارشناسان دفتر امور هنرهای تجسمی اصلاح و در تاریخ :  /      /    13 به تصویب معاون محترم امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.