به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آمار بازدید کنندگان

آئین نامه صدور و اجازه تآسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه

آئین نامه صدور و اجازه تآسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه

 به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی و با توجه به بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آئین نامه صدور اجازه تأسیس ،انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه ها به شرح ذیل به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

فصل اول تعاریف و اهداف

ماده 1- نگارخانه به مکانی اطلاق می‌شود، که برای نمایش و عرضه آثار هنرهای تجسمی از جمله طراحی ، نقاشی ، خوشنویسی، عکاسی ، حجم ، سفال ، گرافیک ، هنر اجرا، ویدئو آرت ، هنر مفهومی ، نگارگری ، نقاشی خط ، کاریکاتور ، تصویر سازی و نظایر آن توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایجاد می‌گردد.

ماده 2- هدف از تأسیس نگارخانه عبارت است از:

الف- تلاش برای ارتقاء آشنایی مردم با آثار هنرهای تجسمی و اشاعه مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی و هنری

ب- فراهم آوردن زمینه‌های رشد و اعتلای هنرهای تجسمی از طریق معرفی هنرمندان و آثار هنری

ج- عرضه و فروش آثار هنری با رعایت سایر مقررات مربوط

د- اقدام به انجام مبادلات بین‌المللی آثار هنری در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم شرایط تأسیس

ماده 3- هر شخص حقیقی با دارا بودن شرایط زیر می‌تواند اقدام به تأسیس نگارخانه نماید:

الف- داشتن تابعیت ایرانی

ب- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور

ج- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر

و- نداشتن سوء شهرت

ز- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان)

ح- دارا بودن حداقل 23 سال سن برای متأهلین و 27 سال سن برای مجردین

ط- داشتن مکان مناسب با تأیید کارشناس دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره – اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی وواحدهای وابسته می توانند برابر این آئین نامه تقاضای صدور پروانه نمایند، که در این صورت باید مدیری را برای اداره نگارخانه معرفی نمایند که کلیه شرایط مندرج در ماده 4 را داشته باشد.

مدیران معرفی شده از سوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی (مانند شهرداری) با ارائه حکم کارگزینی از سازمان مربوطه نیازی به دریافت گواهی های مربوط به بندهای "د" و" ه" ماده 3 ندارند.

ماده 4 – مدیر نگارخانه می بایست علاوه بر شرایط مذکور در ماده 3 این آیین نامه، دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:

الف – دارای درجه لیسانس و یا بالاتر در یکی از رشته های هنرهای تجسمی ، سنتی و یا معماری

ب- دارای درجه دیپلم هنرهای تجسمی و دو سال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری

ج- دارای درجه لیسانس و یا بالاتر در سایر رشته‌ها و دو سال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری

د- دارای پنج سال سابقه فعالیت فرهنگی و هنری به تشخیص دفتر امور هنرهای تجسمی

ماده 5- متقاضی تأسیس نگارخانه باید تقاضای کتبی خود را به همراه اطلاعات و مدارک مورد نیاز به دفتر امور هنرهای تجسمی تحویل دهد.

ماده 6- دفتر امور هنرهای تجسمی، مدارک تأسیس نگارخانه را بررسی و در صورت تأیید، پروانه فعالیت صادر خواهد نمود.

تبصره – با توجه به تفویض اختیار صدور مجوز نگارخانه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، ادارات کل می بایست پس از صدور مجوز ، کپی آن را به همراه خلاصه پرونده ظرف مدت یکماه به دفتر امور هنرهای تجسمی ارسال نمایند.

ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها می‌بایست علاوه برمدارک تأسیس نگارخانه، مدارک مربوط به تمدید ، تغییر مدیریت ، تغییر مکان ، ابطال و ... را به مرکز ارسال نمایند.

تبصره – نگارخانه‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی یا شهرداری، نهادهای اسلامی و مراکز آموزش عالی تأسیس می‌گردند نیز باید مجوز دفتر امور هنرهای تجسمی را اخذ نمایند.

فصل سوم نحوه فعالیت

ماده 7- پروانه تأسیس باید در محل و در جای مناسب و قابل رویت نصب گردد.

ماده 8- انتقال پروانه تأسیس به غیر ممنوع است.

ماده 9- تغییر مکان نگارخانه بدون تأیید دفتر امور هنرهای تجسمی مجاز نمی باشد.

ماده 10- مسئولیت رعایت موازین شرعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در روز افتتاحیه، حین برگزاری نمایشگاه‌ها و نیز عدم مغایرت مضامین آثار هنری با شئونات و ارزش‌های ملی و اسلامی، بر عهده مدیر نگارخانه می باشد و عوامل دیگر از جمله مدیر اجرایی، منشی و... هیچگونه مسئولیتی ندارند.

تبصره – دفتر امور هنرهای تجسمی اختیار دارد به صلاحدید خود هر یک از نگارخانه‌ها را مکلف‌کند قبل از هرگونه اقدام به برگزاری نمایشگاه موارد مندرج در ماده 11 را به انجام رسانده، پس از اخذ مجوز، اقدام به برپایی نمایشگاه نماید.

ماده 11- نگارخانه باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری نمایشگاه، مشخصات آثار را در قالب فرم‌های برپایی نمایشگاه جهت نگهداری در بانک اطلاعات هنری به دفتر امور هنرهای تجسمی تحویل نمایند.

تبصره – مشخصات نمایشگاه شامل نام هنرمند، نوع آثار، تکنیک، تعداد آثار، شماره تلفن هنرمند، تاریخ افتتاحیه و اختتامیه به همراه تصویر آثار می باشد.

ماده 12- نگارخانه مجاز به نمایش و فروش آثار هنری عتیقه ، متعلق میراث فرهنگی و آثار مجهول المالک نمی‌باشد. تشخیص این مصادیق به عهده دفتر امور هنرهای تجسمی است .

ماده 13- انعقاد قرارداد فی مابین هنرمند و مدیر نگارخانه الزامی است.

ماده 14 - مدیر نگارخانه می تواند حداکثر سی درصد از درآمد حاصل از فروش آثار امانی هنرمندان را در مقابل فروش و ارائه خدمات به عنوان حق العمل دریافت کند.

تبصره – دریافت ورودیه تحت هر عنوان (اعم از اجاره دیوار؛ اجاره مکان و...) ممنوع است.

تبصره – اطلاع رسانی به عهده نگارخانه می باشد.

تبصره – نصب آثار و مشخصات اثر به عهده مدیر نگارخانه می‌باشد.

ماده 15- مدیر نگارخانه موظف است به هنگام فروش اثر هنری صورت حسابی که حاوی مشخصات اثر فروخته شده، مشخصات خریدار و زمان تحویل اثر و میزان تخفیف می باشد به خریدار و هنرمند تحویل دهد.

ماده 16- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه مدیران مسئول نگارخانه‌های دارای مجوز اعم ازحقیقی و حقوقی ، موظف هستند وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند.

ماده 17- امور نگارخانه‌های دفتر امور هنرهای تجسمی بر حسب فعال بودن نگارخانه در صورت دریافت گزارش‌های پیش از نمایشگاه‌ها ، رأساً نسبت به تمدید مجوز اقدام خواهد نمود و نیاز به در خواست کتبی نگارخانه نمی‌باشد.

چنانچه نگارخانه‌ای حداکثر به مدت شش ماه با تشخیص دفتر امور هنرهای تجسمی فعالیت ننماید، در مرحله اول موجب تذکر و در صورت ادامه روند مذکور پروانه نگارخانه توسط مرکز لغو می گردد.

مدیر نگارخانه می‌بایست هرگونه تغییر و یا تعمیر یا وقفه در روند کار نگارخانه را به مرکز اطلاع دهد. در غیر این صورت هرگونه عواقب به عهده مدیر نگارخانه می باشد.

ماده 18- تخلف از  مفاد این آیین نامه ، حسب مورد ، موجب تعطیلی از دو تا شش ماه و یا لغو پروانه تأسیس خواهد بود.

این آیین نامه در                   ماده و                         تبصره در تاریخ                        به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و نظارت بر حسن اجرای آن طبق دستور العمل اجرایی به عهده مرکز هنرهای تجسمی می باشد .