اداره کل هنرهای تجسمی

مرکز

اداره کل هنرهای تجسمی   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  

نشانی :  تهران  - خیابان حافظ  ،  چهار راه کالج ،  بلوار استاد شهریار  جنب تالار وحدت 

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

اداره کل هنرهای تجسمی

  شماره تماس : ٥- ٦٦٧٠٥١٠١